Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Parornix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartpalpsveckmal Parornix atripalpella
Parornix atripalpella Wahlström, 1979. Svartpalpsveckmal. Kännetecken: Vingbredd 8-9 mm. Huvudhår gråbruna, krage grå. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med vita fläckar. På bakkanten finns ljusa fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix finitimella men skiljer sig på labialpalperna som har mörka fjäll. Levnadssätt: Fjärilen flyger i gryninen. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hagmarker och alvarmark där det växer slån. Biologi: Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en sidenglänsande kokong på bladet. Näringsväxt: Prunus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt på Öland. I övriga Norden har den påträffats i Danmark men saknas i Norge och Finland.
Svartpalpsveckmal Parornix atripalpella
Mina av Svartpalpsveckmal Parornix atripalpella i slånblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/parornix_atripalpella.html
Latest update: 6 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson