Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Parornix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällbjörksveckmal Parornix loganella Fjällbjörksveckmal Parornix loganella
Parornix loganella (Stainton, 1848). Fjällbjörksveckmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår smutsbruna, krage smutsvit. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå med gråvita fläckar. På bakkanten finns 2 vita fläckar varav den inre är något större. Vid spetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns på kärrmark och lövskog där det växer björk. Biologi: Larven gör en undersidg mina, mot slutet i en omvikt bladkant. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i norra Danmark, Norge och Finland.
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/parornix_loganella.html
Latest update: 1 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson