Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Parornix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bokveckmal Parornix fagivora
Parornix fagivora (Frey, 1861). Bokveckmal. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Huvudhår ljusbruna, krage smutsvit. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med gulvita fläckar. På bakkanten finns en otydlig ljus fläck. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni och augusti. Förekomst: Finns i bokskog. Biologi: Larven är vitaktig med brunt huvud och gör en undersidg mina, mot slutet i en omvikt bladkant. Förpuppning i en vit kokong i bladet. Näringsväxt: Fagus. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/parornix_fagivora.html
Latest update: 1 februari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson