Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Callisto

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Häggveckmal Callisto insperatella Häggveckmal Callisto insperatella Häggveckmal Callisto insperatella
Callisto insperatella (Nickerl, 1864). Häggveckmal. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Huvud brunsvart. Antenner ringade, nnästan lika långa som framvingelängden. Framvingarna svarta med silverglänsande band och fläckar. Bakvingar brungrå. Arten liknar Callisto coffeella men skiljer sig genom att det inre vinklade tvärbandets bakre del är bredare än dess främre del. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Maj-Juni. Förekomst: Finns i lövskog där det växer hägg. Biologi: Larven gör en undersidig veckmina. Förpuppning i en kokong fastspunnen vid näringsväxten. Näringsväxt: Prunus padus. Utbredning: Har hittills tagits i Uppland, Gästrikland och Hälsingland. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 23 april 2022