Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Paraswammerdamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsgråmal Paraswammerdamia lutarea Hagtornsgråmal Paraswammerdamia lutarea
Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783). Hagtornsgråmal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbruna med små, svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett mörkgrått tvärstreck, ofta uppdelat i fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns på hag- och buskmarker, trädgårdar och längs vägar där det växer hagtorn. Biologi: Larven lever i ett glest spinn utanpå bladet, ofta flera tillsammans, förpuppning i en vit kokong i spinnet. Näringsväxter: Crataegus, Sorbus aucuparia. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Paraswammerdamia lutarea (Haworth, 1828)

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 27 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson