Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Cedestis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större tallbarrsmal Cedestis gysseleniella Större tallbarrsmal Cedestis gysseleniella Större tallbarrsmal Cedestis gysseleniella Större tallbarrsmal Cedestis gysseleniella
Cedestis gysseleniella Zeller, 1839. Större tallbarrsmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Huvudhår gråbruna. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbrunt spräckliga med två orangebruna tvärband, samt ett otydligt, uppdelat band mot vingspetsen. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i tallskogar. Biologi: Larven lever minerande i tallbarr, förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxt: Pinus sylvestris. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 21 augusti 2020