Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Paraswammerdamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lappgråmal Paraswammerdamia lapponica Lappgråmal Paraswammerdamia lapponica
Paraswammerdamia lapponica (W. Petersen, 1932). Lappgråmal. Kännetecken: Vingbredd 13-15 mm. Huvudhår gråaktiga. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbruna med små, svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, mörkgrått tvärstreck, ofta uppdelat i fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger i skymningen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på myrar där det växer dvärgbjörk. Biologi: Larven lever i ett tätt spinn på bladets översida. Förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxt: Betula nana. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Värmland till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i mellersta och norra Norge, norra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 17 december 2019