Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Paraswammerdamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kråkrisgråmal Paraswammerdamia conspersella Kråkrisgråmal Paraswammerdamia conspersella Kråkrisgråmal Paraswammerdamia conspersella Kråkrisgråmal Paraswammerdamia conspersella
Paraswammerdamia conspersella (Tengström, 1848). Kråkrisgråmal. Kännetecken: Vingbredd 11-14 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar vitgrå med små, svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, mörkgrått, oftast avbrutet snedstreck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten, samt över kråkrismattor och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i miljöer där det växer kråkris. Biologi: Larven lever först minerande, efter övervintring i ett glest spinn utanpå bladen, ofta flera tillsammans, förpuppning i en vit kokong i spinnet. Näringsväxt: Empetrum nigrum. Utbredning: Förekommer allmänt i hela landet. I övriga Norden har den påträffats i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 14 december 2019