Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Apterogenum

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tappfläckat videfly Apterogenum ypsillon Tappfläckat videfly Apterogenum ypsillon
Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775). Tappfläckat videfly förekommer sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 35-39 mm. Larven lever mellan sammanspunna skott och blad av asp, björk och sälg, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Noctua fissipuncta Haworth, 1809

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 20 januari 2018