Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Fissipunctiam

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tappfläckat videfly Fissipunctiam ypsillon
Fissipunctiam ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775). Tappfläckat videfly förekommer sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 35-39 mm. Larven lever mellan sammanspunna skott och blad av asp, björk och sälg, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Noctua fissipuncta Haworth, 1809

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/parastichtis_ypsillon.html
Latest update: 8 november 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web