Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Parastichtis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspbackfly Parastichtis suspecta Aspbackfly Parastichtis suspecta Aspbackfly Parastichtis suspecta Aspbackfly Parastichtis suspecta Aspbackfly Parastichtis suspecta
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817). Aspbackfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever mellan sammanspunna skott och blad av björk och sälg, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 augusti 2021