Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Parastichtis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspbackfly Parastichtis suspecta Aspbackfly Parastichtis suspecta Aspbackfly Parastichtis suspecta
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817). Aspbackfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever mellan sammanspunna skott och blad av björk och sälg, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/parastichtis_suspecta.html
Latest update: 27 juni 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson