Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Atypha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lungörtsfly Atypha pulmonaris
Atypha pulmonaris (Esper, 1790). Lungörtsfly har påträffats i Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på lungört och vallört, Pulmonaria officinalis, Symphytum officinale, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/atypha_pulmonaris.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson