Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Atypha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lungörtsfly Atypha pulmonaris Lungörtsfly Atypha pulmonaris
Atypha pulmonaris (Esper, 1790). Lungörtsfly har påträffats i Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på lungört och vallört, Pulmonaria officinalis, Symphytum officinale, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 22 januari 2018