Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Paradrina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått lövfly Caradrina selini Grått lövfly Caradrina selini Grått lövfly Caradrina selini
Caradrina selini (Boisduval, 1840). Grått lövfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson