Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Platyperigea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusgrått lövfly Platyperigea montana Ljusgrått lövfly Platyperigea montana
Caradrina montana (Bremer, 1864). Ljusgrått lövfly förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Caradrina cinerascens Tengström, 1869

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 6 maj 2022