Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Paradrina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitpunktslövfly Caradrina clavipalpis Vitpunktslövfly Caradrina clavipalpis Vitpunktslövfly Caradrina clavipalpis Vitpunktslövfly Caradrina clavipalpis
Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763). Vitpunktslövfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever främst på torrt gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 9 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson