Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Hoplodrina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulbrunt lövfly Hoplodrina octogenaria Gulbrunt lövfly Hoplodrina octogenaria Gulbrunt lövfly Hoplodrina octogenaria
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781). Gulbrunt lövfly förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 32-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena alsines Brahm, 1791

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 maj 2022