Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Eugnorisma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusgrått jordfly Paradiarsia glareosum Ljusgrått jordfly Paradiarsia glareosum Ljusgrått jordfly Paradiarsia glareosum Ljusgrått jordfly Paradiarsia glareosum Ljusgrått jordfly Paradiarsia glareosum
Eugnorisma glareosum (Esper, 1788). Ljusgrått jordfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Värmland. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 11 maj 2022