Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Eugnorisma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusgrått jordfly Paradiarsia glareosum Ljusgrått jordfly Paradiarsia glareosum Ljusgrått jordfly Paradiarsia glareosum
Eugnorisma glareosum (Esper, 1788). Ljusgrått jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/paradiarsia_glareosa.html
Latest update: 1 september 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson