Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Eugnorisma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Punktjordfly Eugnorisma depunctum Punktjordfly Eugnorisma depunctum Punktjordfly Eugnorisma depunctum Punktjordfly Eugnorisma depunctum Punktjordfly Eugnorisma depunctum
Eugnorisma depunctum (Linnaeus, 1761). Punktjordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 28 mars 2018