Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Diarsia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sumpängsjordfly Diarsia florida Sumpängsjordfly Diarsia florida
Diarsia florida (F. Schmidt, 1859). Sumpängsjordfly. Kännetecken: Vingbredd 30-34 mm. Framvingarna brunaktiga med kopparglans eller mörkbruna med violett glans. Bakvingar grå. Liknande arter: Svår att skilja från hallonjordfly, D. rubi men sistnämnda flyger huvudsakligen i juni samt en andra generation i augusti. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: En generation från slutet av juni till början av augusti. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Larven lever övervintrande från september till maj. Den har påträffats på maskros. Längd som fullvuxen c:a 30-35 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxt: Taraxacum m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Åsele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson