Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Diarsia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sumpängsfly Diarsia florida
Diarsia florida (F. Schmidt, 1859). Sumpängsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 32-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/diarsia_florida.html
Latest update: 10 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson