Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Naverlönnssolvecklare Pammene trauniana Naverlönnssolvecklare Pammene trauniana Naverlönnssolvecklare Pammene trauniana
Pammene trauniana (Denis & Sciffermüller, 1775). Naverlönnssolvecklare togs 2017 som ny för Sverige i Skåne av Jonas Waldeck. 2018 togs den i Halland och 219 i Blekinge. Den förekommer närmast i Danmark. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i september oktober i frukterna av naverlönn, förpuppning i en kokong på stammen eller i en barkspricka.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 juni 2020