Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Guldsolvecklare Pammene aurita
Pammene aurita Razovski, 1992. Guldsolvecklare förekommer sällsynt från Skåne till Gotland. Vingbredd 14-15 mm. Larven lever i september oktober i frukterna av tysklönn, förpuppning i en kokong på stammen eller i en barkspricka.

Synonym Pammene aurantiana sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pammene_aurita.html
Latest update: 28 maj 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson