Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kungssolvecklare Pammene regiana Kungssolvecklare Pammene regiana Kungssolvecklare Pammene regiana Kungssolvecklare Pammene regiana
Pammene regiana (Zeller, 1849). Kungssolvecklare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i september oktober i frukterna av tysklönn, förpuppning i en kokong på stammen eller i en barkspricka.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pammene_regiana.html
Latest update: 6 november 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson