Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspsolvecklare Pammene insulana Aspsolvecklare Pammene insulana
Pammene insulana (Guenée, 1845). Aspsolvecklare förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 10-12 mm. Larven förmodas leva på asp.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson