Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smalvingad eksolvecklare Pammene giganteana
Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863). Smalvingad eksolvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 14-16 mm. Larven lever i augusti till maj i galläpplen på ek, förpuppning i en kokong i näringsväxten.

Synonym Pammene inquilina T. Fletcher, 1938

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 maj 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson