Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Pammene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lindsolvecklare Pammene ignorata Lindsolvecklare Pammene ignorata
Pammene ignorata Kuznetsov, 1968. Lindsolvecklare förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Ångermanland. Vingbredd 10-12 mm. Larven förmodas leva på alm eller lind.

Synonym Pammene gallicolana sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 8 janruari 2022