Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Orthosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspsälgfly Orthosia populeti Aspsälgfly Orthosia populeti Aspsälgfly Orthosia populeti
Orthosia populeti (Fabricius, 1781). Aspsälgfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 35-39 mm. Larven lever på asp och poppel, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/orthosia_populeti.html
Latest update: 15 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson