Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Orthosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Litet sälgfly Orthosia cruda Litet sälgfly Orthosia cruda Litet sälgfly Orthosia cruda
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775). Litet sälgfly förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 24-34 mm. Larven lever på diverse lävträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Noctua pulverulenta Esper, 1786

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/orthosia_cruda.html
Latest update: 23 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson