Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Orthosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått sälgfly Orthosia gracilis Grått sälgfly Orthosia gracilis Grått sälgfly Orthosia gracilis
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775). Grått sälgfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 36-41 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson