Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Orthosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunbandat sälgfly Orthosia opima Brunbandat sälgfly Orthosia opima Brunbandat sälgfly Orthosia opima
Orthosia opima (Hübner, 1809). Brunbandat sälgfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 34-39 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 16 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web