Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Orthosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Götiskt sälgfly Orthosia gothica Götiskt sälgfly Orthosia gothica Götiskt sälgfly Orthosia gothica
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758). Gotiskt sälgfly förekommer från Sk till To. Vingbredd 33-39 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/orthosia_gothica.html
Latest update: 16 april 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson