Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Orthosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Götiskt sälgfly Orthosia gothica Götiskt sälgfly Orthosia gothica Götiskt sälgfly Orthosia gothica Götiskt sälgfly Orthosia gothica Götiskt sälgfly Orthosia gothica
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758). Gotiskt sälgfly förekommer från Sk till To. Vingbredd 33-39 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/orthosia_gothica.html
Latest update: 16 april 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson