Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Orthosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödlätt sälgfly Orthosia miniosa Rödlätt sälgfly Orthosia miniosa Rödlätt sälgfly Orthosia miniosa
Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödlätt sälgfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 30-39 mm. Larven lever på ek, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/orthosia_miniosa.html
Latest update: 29 maj 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson