Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Orthosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större sälgfly Orthosia incerta Större sälgfly Orthosia incerta Större sälgfly Orthosia incerta
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766). Större sälgfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 37-41 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/orthosia_incerta.html
Latest update: 6 april 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson