Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Orthosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Busksälgfly Orthosia cerasi Busksälgfly Orthosia cerasi Busksälgfly Orthosia cerasi Busksälgfly Orthosia cerasi
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775). Busksälgfly förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på diverse lävträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Noctua stabilis Denis & Schiffermüller, 1775

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 14 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson