Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Panolis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallfly Panolis flammea Tallfly Panolis flammea Tallfly Panolis flammea Tallfly Panolis flammea
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775). Tallfly förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på tall, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 11 maj 2022