Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lymantriinae
Orgyia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kärrtofsspinnare Orgyia recens Kärrtofsspinnare Orgyia recens Kärrtofsspinnare Orgyia recens Kärrtofsspinnare Orgyia recens
Orgyia recens (Hübner, 1819). Kärrtofsspinnare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 26-32 mm, honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Orgyia gonostigma sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae Latest update: 19 maj 2022