Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Lymantriidae
Orgyia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljungtofsspinnare Orgyia antiquoides Ljungtofsspinnare Orgyia antiquoides
Orgyia antiquoides (Hübner, 1822), hane, hona. Ljungtofsspinnare förekommer sällsynt från Sk till Ds samt Nb och Pi. Vingbredd 20-24 mm, honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på bl.a. ljung, klockljung, pors och vide, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Orgyia ericae Germar, 1824

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/orgyia_antiquoides.html
Latest update: 12 december 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson