Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lymantriinae
Gynaephora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kärrharfotsspinnare Gynaephora selenitica Kärrharfotsspinnare Gynaephora selenitica
Gynaephora selenitica (Esper, 1763). Kärrharfotsspinnare förekommer i södra Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 26-37 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/gynaephora_selenitica.html
Latest update: 12 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson