Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lymantriinae
Orgyia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758). Aprikostofsspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 26-33 mm, honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/orgyia_antiqua.html
Latest update: 25 augusti 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson