Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Lymantriidae
Orgyia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua Aprikostofsspinnare Orgyia antiqua
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758). Aprikostofsspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 26-33 mm, honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/orgyia_antiqua.html
Latest update: 25 juli 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson