Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lymantriinae
Euproctis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Äpplerödgump Euproctis chrysorrhoea Äpplerödgump Euproctis chrysorrhoea Äpplerödgump Euproctis chrysorrhoea
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Äpplerödgump förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/euproctis_chrysorrhoea.html
Latest update: 8 januari 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson