Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Operophtera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Allmän frostfjäril Operophtera brumata Allmän frostfjäril Operophtera brumata
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758). Allmän frostfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd hane 24-31 mm, hona med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/operophtera_brumata.html
Latest update: 4 november 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson