Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Operophtera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre frostfjäril Operophtera brumata Mindre frostfjäril Operophtera brumata Mindre frostfjäril Operophtera brumata Mindre frostfjäril Operophtera brumata Mindre frostfjäril Operophtera brumata
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758). Mindre frostfjäril. Kännetecken: Vingbredd 24-31 mm. Framvingarna något varierande, brunaktigt grå med smala, mörkbruna tvärband. Bakvingar ljusgrå. Honan med starkt reduceradeär vingar. Liknande arter: Svår att skilja från björkfrostfjäril, O. fagata men är mindre och har mörkare vingar. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från oktober till november. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever på diverse träd och buskar i maj-juli. Den är grön med ljusa rygg- och sidolinjer. Längd som fullvuxen 13-20 mm. Förpuppning i marken. Näringsväxter: Acer, Crataegus, Fagus, Malus, Prunus, Pyrus, Quercus, Salix, Vaccinium m.fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 30 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson