Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Operophtera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större frostfjäril Operophtera fagata Större frostfjäril Operophtera fagata Större frostfjäril Operophtera fagata Större frostfjäril Operophtera fagata Större frostfjäril Operophtera fagata
Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805). Större frostfjäril. Kännetecken: Vingbredd 30-34 mm. Framvingarna något varierande, ljusbrunt grå med smala, mörkbruna tvärband. Bakvingar ljusgrå. Honan med starkt reducerade vingar. Liknande arter: Svår att skilja från allmän frostfjäril, O. brumata men är större och har ljusare vingar. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från oktober till november. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever främst på björk och bok men även diverse träd och buskar i maj-juli. Den är grön med ljusa rygg- och sidolinjer. Längd som fullvuxen 13-20 mm. Förpuppning i marken. Näringsväxter: Betula, Fagus m.fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/operophtera_fagata.html
Latest update: 10 november 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson