Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Lampropteryx

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogskärrsfältmätare Lampropteryx otregiata Skogskärrsfältmätare Lampropteryx otregiata
Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917). Skogskärrsfältmätare förekommer sällsynt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever på vattenmåra, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 21 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson