Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Satyrini
Oeneis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tundragräsfjäril Oeneis bore Tundragräsfjäril Oeneis bore Tundragräsfjäril Oeneis bore
Oeneis bore (Schneider, 1792). Tundragräsfjäril förekommer sällsynt i Torne lappmark. Vingbredd 39-48 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/oeneis_bore.html
Latest update: 20 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson