Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Satyrini
Oeneis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Myrgräsfjäril Oeneis norna Myrgräsfjäril Oeneis norna Myrgräsfjäril Oeneis norna
Oeneis norna (Thunberg, 1791), hane, hona, undersida. Myrgräsfjäril förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 37-54 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/oeneis_norna.html
Latest update: 20 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web