Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Satyrini
Oeneis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallgräsfjäril Oeneis jutta Tallgräsfjäril Oeneis jutta Tallgräsfjäril Oeneis jutta Tallgräsfjäril Oeneis jutta Tallgräsfjäril Oeneis jutta
Oeneis jutta (Hübner, 1806). Tallgräsfjäril förekommer tämligen sällsynt från Sm till To. Vingbredd 53-70 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 20 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson