Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ochsenheimeriinae
Ochsenheimeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Stråtakshornmal Ochsenheimeria vacculella Stråtakshornmal Ochsenheimeria vacculella Stråtakshornmal Ochsenheimeria vacculella
Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842. Stråtakshornmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Huvud och mellankropp mörkt gråbrunt. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna melerade i gråbrunt till mörkbrunt. Bakvingar vita, gråbruna i ytterdelen. Skiljer sig från övriga arter inom släktet genom att den saknar de yviga fjällen på antennerna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns på torrängar i anslutning till lantbruk. Biologi: Larven lever i stjälken på bl. a. råg, kamvete, gröe, rajgräs, svingel och andra gräs, påträffas ofta i stråtak, förpuppning i en vitaktig kokong mellan strån eller på marken. Näringsväxter: Gräsarter. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ochsenheimeriinae Latest update: 22 juli 2020