Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ochsenheimeriinae
Ochsenheimeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Uroxhornmal Ochsenheimeria urella Uroxhornmal Ochsenheimeria urella Uroxhornmal Ochsenheimeria urella Uroxhornmal Ochsenheimeria urella
Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842. Uroxhornmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Det är en tydlig skillnad i teckning mellan hane och hona. Hanens huvud och mellankropp mörkt gråbrunt. Antenner cirka hälften av framvingelängden försedda med grova fjäll från basen till två tredjedelar, tilltryckta i spetsen. Framvingarna melerade i gråbrunt till mörkbrunt. Bakvingar gråbruna. Hos honan är huvud och mellankropp gulaktigt. Antenner cirka hälften av framvingelängden försedda med grova fjäll från basen till två tredjedelar, i spetsen tilltryckta samt vita. Framvingarna melerade i vitt eller beigebrunt. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på ängar och fält med gräs. Biologi: Larven lever i stjälken på bl. a. kamvete, losta och andra gräs, förpuppning i en vitaktig kokong mellan strån eller på marken. Näringsväxter: Gräsarter. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Åsele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ochsenheimeriinae /en/svenska_fjarilar/ochsenheimeria_urella.html
Latest update: 12 september 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson