Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ochsenheimeriinae
Ochsenheimeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörkspräcklig hornmal Ochsenheimeria mediopectinella
Ochsenheimeria mediopectinella (Haworth, 1828). Mörkspräcklig hornmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp gråbrunt. Antenner cirka hälften av framvingelängden försedda med grova fjäll från basen till två tredjedelar, tilltryckta i spetsen. Framvingarna melerade i gråbrunt till mörkbrunt. Bakvingar gråbruna. Arten har tidigare ansetts som synonym med Ochsenheimeria taurella men skiljer sig bl. a. genom att bakvingarna endast är vita vid vingbasen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på ängar och fält med högt gräs. Biologi: Larven lever i stjälken på bl. a. äxing, gröe, råg och andra gräs, förpuppning i en vitaktig kokong mellan strån eller på marken. Näringsväxter: Gräsarter. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland. OBS! vissa forskare anser att mediopectinella skall betraktas som en synonym till taurella.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ochsenheimeriinae Latest update: 12 januari 2020