Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ochsenheimeriinae
Ochsenheimeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörkspräcklig hornmal Ochsenheimeria mediopectinella
Ochsenheimeria mediopectinella (Haworth, 1828). Mörkspräcklig hornmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp gråbrunt. Antenner cirka hälften av framvingelängden försedda med grova fjäll från basen till två tredjedelar, tilltryckta i spetsen. Framvingarna melerade i gråbrunt till mörkbrunt. Bakvingar gråbruna. Arten har tidigare ansetts som synonym med Ochsenheimeria taurella men skiljer sig bl. a. genom att bakvingarna endast är vita vid vingbasen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på ängar och fält med högt gräs. Biologi: Larven lever i stjälken på bl. a. äxing, gröe, råg och andra gräs, förpuppning i en vitaktig kokong mellan strån eller på marken. Näringsväxter: Gräsarter. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ochsenheimeriinae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ochsenheimeria_mediopectinella.html
Latest update: 16 april 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson