Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ypsolophidae
Ochsenheimeriinae
Ochsenheimeria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kohornmal Ochsenheimeria taurella
Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775). Kohornsmal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Huvud och mellankropp gråbrunt. Antenner cirka hälften av framvingelängden försedda med grova fjäll från basen till två tredjedelar, tilltryckta i spetsen. Framvingarna melerade i gråbrunt till mörkbrunt. Bakvingar gråbruna förutom inre delen som är genomskinligt vit. Arten har tidigare ansetts som synonym med Ochsenheimeria mediopectinella men skiljer sig bl. a. genom de vita bakvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på ängar och fält med högt gräs. Biologi: Larven lever i stjälken på bl. a. äxing, gröe, råg och andra gräs, förpuppning i en vitaktig kokong mellan strån eller på marken. Näringsväxter: Gräsarter. Utbredning: Förekommer sällsynt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Ochsenheimeriinae Latest update: 12 januari 2020