Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalini
Nymphalis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspfuks Nymphalis vaualbum Aspfuks Nymphalis vaualbum
Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, undersida. Aspfuks har tagits i Sverige i Sk, 20.VII 1906, Sm, juni 1913,1914 samt Up 1913. Vingbredd 61-75 mm. Larven lever på sälg, asp och alm, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/nymphalis_vaualbum.html
Latest update: 13 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web