Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalini
Nymphalis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas
Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775). Videfuks. Kännetecken: Vingbredd 60-72 mm. Fjärilen liknar en stor nässelfjäril. Fram- och bakvingarnas översida gulröda med stora svarta fläckar varav den största på framkanten. I ytterkanten blåaktiga fläckar varav de största på bakvingarna. Undersidan spräckligt gråsvart. Videfuksen är svår att skilja från körsbärsfuks som den liknar vad gäller teckningen. Den skiljer sig dock på mellan- och bakbenen där videfuksens är ljusgrå medan körsbärsfuksen har mörkgrå. Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad. Flygtid: Efter övervintringen från april till augusti. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Äggen läggs i klumpar på kvistar av vide och ibland alm. Larverna lever tillsammans, är svarta med gulvita längslinjer och mörka tornar, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten. Näringsväxter: Salix, Ulmus. Utbredning: Förekommer sedan något år tillbaka från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i södra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/nymphalis_xanthomelas.html
Latest update: 3 juli 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson