Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalini
Nymphalis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas Videfuks Nymphalis xanthomelas
Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775). Videfuks. Kännetecken: Vingbredd 60-72 mm. Fjärilen liknar en stor nässelfjäril. Fram- och bakvingarnas översida gulröda med stora svarta fläckar varav den största på framkanten. I ytterkanten blåaktiga fläckar varav de största på bakvingarna. Undersidan spräckligt gråsvart. Videfuksen är svår att skilja från körsbärsfuks som den liknar vad gäller teckningen. Den skiljer sig dock på mellan- och bakbenen där videfuksens är ljusgrå medan körsbärsfuksen har mörkgrå. Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad. Flygtid: Efter övervintringen från april till augusti. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Äggen läggs i klumpar på kvistar av vide och ibland alm. Larverna lever tillsammans, är svarta med gulvita längslinjer och mörka tornar, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten. Näringsväxter: Salix, Ulmus. Utbredning: Förekommer sedan något år tillbaka från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i södra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 16 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson